Videos and powerpoints for firefighting training.

Videos and powerpoints for firefighting training.

*Only available in Swedish right now.

* Only avaliable in Swedish right now.

As a fire instructor, I know how hard it is to stay updated on new research and best practices.

My videos and powerpoints make sure you train great firefighters based on the most current research and the best practices from experts around the world.

Invändig livräddande insats

Pris 20 SEK

Innehåll

Längd: Ca 1 timme.

Hur man utför säkra och effektiva livräddande insatser invändigt vid brand i byggnad, med eller utan rökdykning som skyddsnivå.

Materialet är indelat i 3 moduler:

  • Dämpa
  • Ventilera
  • Söka

Varje modul kan användas separat men de är byggda för att användas som en detaljerad plan för den invändiga insatsen.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

Framkomst och uppstart av insats

Pris 30 SEK

Innehåll

Längd: Ca 3 timmar.

Hur uppstartsfasen vid brand i byggnad kan organiseras och utföras för säkra och effektiva insatser.

Paketet är indelat i 14 moduler:

 Ramverk.

 Restriktioner vid uppstart.

 Bygg resursdepå.

 Placera fordon.

 Sök och evakuera liv.

 Sök och kyl eld och rök.

 Sök och isolera eld och rök.

 Ventilera avskilda utrymmen.

 Vindruterapport enligt O.S.H.

 Sök information.

 Intital riskbedömning av särskilda risker.

 Instruera hotade personer.

 Order om omedelbar åtgärd.

 Förbered första order enligt S.L.M.P.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

Värmekamera

Pris 20 SEK

Innehåll

Längd: Ca 1 timme.

Förståelse för hur värmekameran fungerar och hur den kan användas vid brand i byggnad, oberoende av tillverkare och modell.

Paketet är indelat i 10 moduler:

 Generell information

 Utvändigt – Sökning efter branden

 Invändigt – IR-scanning av rum

 Invändigt – Sökning efter branden

 Invändigt – Scanna brandrök och flammor

 Invändigt – Brandsläckning

 Invändigt – Sökning efter liv

 Invändigt – Eftersläckning

 Invändigt – Konstruktionsbrand

 Invändigt – Stora volymer.

Detta material kommer också i olika versioner beroende på vem värmekameran är placerad i rökdykargruppen. På RD1, RD2 eller båda två.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

Brandkunskap

Pris 20 SEK

Innehåll

Längd: Ca 1.5 timmar.

Grundläggande begrepp kring fysik och kemi för att förstå brand. Behövs som grund för att förstå brandförlopp.

Paketet är indelat i 20 moduler:

 Vad är temperatur.

 Vad är massa.

 Vad är värme och termisk energi.

 Vad är specifik värmekapacitet.

 Vad är eldens kemi.

 Vad är termisk nedbrytning och pyrolys.

 Vad är värmevärde.

 Vad är effekt.

 Vad är värmespridning via strålning.

 Vad är värmespridning via konduktion.

 Vad är värmespridning via konvektion.

 Vad är värmeflöde.

 Vad är syre.

 Vad är ytförbränning.

 Vad är flammande förbränning.

 Vad är brännbarhetsområden.

 Vad är brandens värmebalans och termisk barlast.

 Vad är flamtyper

 Hur påverkar värme byggnadsmaterial.

 Vad är rök från bränder.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

Transport av vatten i slangar

Pris 10 SEK

Innehåll

Längd: Ca 0.5 timmar.

Förståelse för hur tryck och flöde påverkas när vatten transporteras genom slangar och armaturer.

Paketet är indelat i 5 moduler:

 Flödesförluster till följd av veck på slangen.

 Slangrisker vid insatser.

 Tryckförluster i slangar och armaturer.

 Vattenvolym och vikt i slangsystem.

 Exempel på standardutlägg rökdykning.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

Strålrörskunskap

Pris 10 SEK

Innehåll

Längd: Ca 0,5 timmar.

Förståelse om hur strålrör av olika slag fungerar.

Paketet är indelat i 3 moduler:

 Flödesförluster till följd av tryckfall.

 Strålrörets funktion.

 Data för olika strålrör.

KONTAKTA LARS FÖR DEMO/KÖP

FAQ

Want to stay updated?

Sign up for my newsletter and get a notice when something major happens.