Träröksgenerator för brandövning.

Skapa bättre brandrök med mindre bränsle, arbete och påverkan på miljön.

Träröksgeneratorn skapar brandrök och värme från trämaterial som sedan leds in i övningsanläggningen via rökkanaler.

Ett styrsystem reglerar automatiskt inflödet av luft samt utflödet av rök vilket skapar en underhållsfri och effektiv produktion av rök.

Vatten kyler kontinuerligt generatorns konstruktion och möjliggör användning hela dagar med omladdningar utan att skadas.

Genom att välja fukthalten i bränslet kan mer eller mindre brännbar rök skapas för att passa övningens syfte.

Alla trämaterial fungerar som bränsle, men lastpallar ger enklast en bra förbränningsprocess och lätt laddning.

Bränslet förbränns fullständigt och ingen återställning krävs efter användningen.

Korta fakta

Vikt: 700 kg.

Mått: Längd 1,6m, bredd 1,3m, höjd 2m.

Anslutning rökrör: Normala spirorör 200 mm.

Förväntad bra rökproduktion: 30 min per laddning.

Förväntad bra värmeproduktion: 60 min per laddning.

Maximal eldningstid: Ingen begränsning.

Maximal bränslemängd: Sex lastpallar eller motsvarande mängd trä per laddning.

Strömbehov: Stickpropp 230v med max 10 amp säkring.

Förflyttning: Låsbara hjul under enheten. Kan också lyftas med truck eller traktor.

Säkerhet: En lucka i toppen på generatorn öppnas för tryckavlastning om trycket skulle öka inne i generatorn.

Varför behövs en träröksgenerator?

Primärbranden bör inte skapa all rök och värme.

Det vanligaste sättet att skapa rök från trä är att elda inne i anläggningen Vanligtvis är det primärbranden som skapar den röken. Detta skapar dock ett antal problem vilket gör det till en dålig lösning:

 • Den stora volymen inne, samt otäta förhållanden, kräver en stor brand för att bli begränsad på syre och producera bra brandrök.
 • Den stora mängden bränsle kräver mycket arbete av instruktörerna för att ladda och underhålla.
 • Instruktörerna måste vara inne i den giftiga och varma miljön för att underhålla och återställa branden.
 • Den höga effektutvecklingen skadar anläggningen runt branden.
 • Den höga effektutvecklingen värmer också upp metallen eller betongen i anläggningen och skapar en problematisk produktion av vattenånga vid släckning. Vattenångan skapar då felaktig feedback och därmed beteenden hos de övande.
 • Då de övande släcker primärbranden blir det svårt att få igång rökproduktionen igen för efterkommande övningar.

Den huvudsakliga rökproduktionen bör ske utanför.

Genom att flytta rökproduktionen till träröksgeneratorn utanför anläggningen så uppstår flera fördelar:

 • Det är lättare att skapa bra brandrök i en liten och tät volym där syremängden kan styras.
 • Den mindre volymen är isolerad för att behålla värmen inne och begränsa mängden bränsle som krävs.
 • Isoleringen gör att konstruktionen kan kylas utan att påverka rök och värmeproduktionen.
 • En mindre mängd bränsle behöver skaffas, lagras och hanteras för att producera röken.
 • Den effektiva funktionen gör att påverkan på miljön halls nere.
 • Rökproduktionen upphör inte vid släckning. Om övningen tillfälligt inte kräver rök kan generatorn pausas och den kvarvarande rökproduktionen ledas om.
 • Ingen instruktör krävs för att underhålla rökproduktionen.
 • Instruktörer behöver vara inne i en dålig miljö för att ladda mer bränsle.
 • Den värme som bildas påfrestar inte anläggningen lika mycket då den kan spridas ut bättre.
 • Instruktörerna kan fokusera på att primärbranden ska vara bra för att släcka, inte för att producera värme och rök.
 • Primärbranden kan göras mobil och röken från generatorn kan enkelt ledas till önskad ny plats.