Övningsanläggningar och modeller

Övnings-anläggningar och modeller

Övnings-anläggningar med fokus på lärandet

Jag har utbildat brandmän över hela världen och jag har sett de flesta typer av övningsanläggningar som finns. Men jag har också sett vilka felaktiga beteenden som skapas då övningsmiljön inte simulerar verkligheten.

Den erfarenheten ger mig en möjlighet och tro att jag kan bygga bättre anläggningar för att öva brandsläckning.

Jag kan hjälpa med att:

  • Initialt identifiera vilka begränsningar som finns i yta, miljö, hälsa eller budget.
  • Ge en överblick av fördelarna och nackdelarna med att använda olika byggnadsmaterial och konstruktioner.
  • Välja rätt bränsletyp såsom propan, HVO eller trä.
  • Designa moduler för att öva olika färdigheter eller metoder.
  • Skapa 3D-ritningar över en möjlig anläggning.
  • Lämna offert och plan för att bygga en eventuell anläggningen.

Kontakta mig om du vill öva bättre!

KONTAKTA LARS

Modeller som håller

Att använda modeller vid utbildning i brandsläckning är ett måste för ett effektivt lärande. Ofta är modeller bättre än fullskalig övning för att skapa visuella triggers. Och det är möjligt att experimentera med olika tekniker för att få olika resultat.

Men det kan vara dyrt i tid och pengar att bygga modeller i trä om de ska användas ofta. Vid upprepad övning så kan återanvändbara modeller användas för att öva oftare, längre och fler gånger.

Kontakta mig om du vill ha modeller som håller!

KONTAKTA LARS