SBB befälsutbildning - Tillfälle 4 - Brand i industri

swedish Feb 16, 2022
 

Detta är den fjärde delen av en befälsutbildning kring brand i byggnad som kördes den 16/2 -22 för brandbefäl från Västra Götaland.

Denna utbildning baserades på delar av olika utbildningsmaterial som är möjliga att köpa: https://www.swedishfirenerd.com/products

Want to stay updated?

Sign up for my newsletter and get a notice when something major happens.